Procedee de sudare (1).

PROCEDEELE ŞI ECHIPAMENTELE TEHNOLOGICE DE SUDARE (1)

 

     Prof. univ. dr. ing. Gh. P. ZAFIU


Sudarea este procedeul tehnologic prin care se îmbină două sau mai multe piese metalice, într-un ansamblu nedemontabil, sau se repară anumite fisuri în piesele metalice, prin topirea lor în zona de îmbinare, cu sau fără metal de adaos. Există numeroase procedee de sudare ale căror principii şi moduri de punere în lucrare suntdiferite, în funcţie de care sunt considerate criteriile de clasificare

Având în vedere modul de interacţiune reciprocă dintre piesele supuse procesului de sudare se pot aplica două metode tehnologice de bază:

• metoda termică – sudarea prin topire, cea mai frecvent utilizată
• metoda mecanică – sudarea prin presiune, folosită în anumite procese speciale ca de exemplu, sudarea şinelor de cale ferată.

Corespunzător naturii metalelor implicate în procesul de sudare se disting trei tipuri de suduri:

• sudura omogenă, în care metalele de bază şi eventualul metal de adaos sunt toate de aceeaşi natură;
• sudura eterogenă tip “A” care asociază metalele de bază de aceeaşi natură cu un metal de adaos de altă natură;
• sudura eterogenă tip “B” la care metalele de bază şi metalul de adaos sunt toate de naturi diferite.

În funcţie de natura energiei de punere în lucrare, aceste procedee se pot clasifica în patru tipuri principale, aşa cum se prezintă în fig. 1. 


                                                   Fig. 1

Dintre acestea, cele mai utilizate procedee sunt cele electrotermochimice şi în condiţii speciale cele termochimice. La rândul lor, cele mai utilizate procedee de sudare cu arc electric sunt precizate în figura 2. 

 

                                                Fig. 2

De la realizarea sudării electrice prin presiune în 1877 (Thomson), aplicării arcului electric între piesă şi un electrod de cărbune în 1882 (Benardos) şi a descoperirii în 1888 (Slavianov) a arcului electric cu electrod metalic, sudarea a cunoscut o dezvoltare continuă, îmbunătăţindu-se permanent atât procedeele de lucru cât şi echipamentele tehnologice folosite. Diversitatea mare a procedeelor de sudare impune o prezentare a celor mai importante dintre acestea pentru a scoate în evidenţă principalele particularităţi tehnologice. În acest articol se vor prezenta procedeele de sudare şi, pe scurt, echipamentele folosite urmând ca în alte articole viitoare să se prezinte mai detaliat aceste echipamente. 

 

1. Procedeele de sudare

 

Tinând cont de aspectele prezentate, procedeele de sudare au fost grupate, în funcţie de tehnologia de executare a lucrării, în următoarele categorii:

• Procedeul SEI/MMA;
• Procedeul MIG/MAG; 
• Procedeul TIG/WIG;
• Sudarea în puncte;
• Sudarea cu flacără oxigaz.

     

 (Acestea sunt prezentate pe scurt în articolele separate ce vor urma)

                      

                                      2. Echipamentele de sudare

 

Echipamentul pentru sudare se defineşte ca fiind ansamblul uneltelor, aparatelor, instrumentelor şi maşinilor de lucru utilizate pentru efectuarea proceselor de sudare [3].

Echipamentele de sudare se clasifică după diverse criterii [3]:

• scopul urmărit: echipamente pentru sudarea de îmbinare şi/sau pentru sudarea de încărcare;
• modul de desfăşurare a procesului de sudare: echipamente pentru sudarea prin topire, pentru sudarea prin presiune şi/sau pentru sudarea mixtă (topire şi presiune);
• modul de executare a sudării: echipamente pentru sudarea manuală, pentru sudarea mecanizată, pentru sudarea semimecanizată, pentru sudarea automată şi/sau pentru sudarea robotizată. 

 

Corespunzător procedeelor de sudare prezentate, gama de echipamente cuprinde: 

• echipamente de sudare prin procedeul SEI/MMA;
• echipamente de sudare în mediu protector de gaz cu electrod fuzibil MIG-MAG; 
• echipamente de sudare în mediu protector de gaz cu electrod refractar WIG/TIG;
• echipamente de sudare multiprocedeu;
• echipamente de sudare sub flux; 
• echipamente de sudare în puncte;
• echipamente de sudare cu flacără oxigaz.


[Vezi continuarea în secțiunea Articole > Procedee de sudare: Procedee de sudare (2)...(7)]


BIBLIOGRAFIE

1. Claude Michel, Principaux procédés de soudage par résistance, http://www.magazinemci.com
2. Drui M, Henni A, Heugel M, Martin C, Simon C. Les différents procédés manuels de soudage, leurs risques et leur prévention,http://www.ast67.org/PDF/soudage.pdf
3. Militaru Constantin Echipamente pentru sudare, în Revista de Unelte şi Echipamente, Anul Idecembrie 2000
4. Tondini Fabienne Principaux procédés de soudage. Description, démarche d’évaluation et de prévention des risques, http://www.ast67.org/PDF/soudage.pdf
5. Westgate Steve, Resistance seam Weldinghttp://www.twi.co.uk
6. * * * Procedee de sudurăhttp://www.protools.com.ro
7. * * * Aparate de sudură tip MIG-MAG-TIGhttp://www.metalotehnica.ro
8. * * * EN 50060 - Norma EUROPEANA pentru aparatele de sudare cu arc electric
9. * * * Le soudage manuel à l'arc avec électrodes enrobées. Fiche pratique de sécurité. Edition INRS ED 83. 1999, http://www.inrs.fr 
10. * * * Procédés de Soudage, http://igor.paoletti.free.fr/faq-home.htm
11. * * * Soudage S.A.E.E.CODIFOR – AFPI INTERNATIONALE, CDET_T_SOUDAGE 111_V1
12. * * * Utilajul şi tehnologia sudării manuale cu arc electric, Lucrare de laborator nr. 1, Tanaviosoft-2006, http://www.didactic.ro
13. * * * Utilajul şi tehnologia sudării cu flacără oxiacetilenică, Lucrare de laborator nr. 2, Tanaviosoft-2006, http://www.didactic.ro
14. * * * Utilajul şi tehnologia sudării automate cu arc electric sub flux, Lucrare de laborator nr. 3, Tanaviosoft-2006, http://www.didactic.ro
15. * * * Utilajul şi tehnologia sudării în mediu protector de gaz, Lucrare de laborator nr. 4, Tanaviosoft-2006, http://www.didactic.ro
16. * * * Utilajul şi tehnologia sudării electrice prin rezistenţă electrică, Lucrare de laborator nr. 5, Tanaviosoft-2006, http://www.didactic.ro
17. * * * Education Welding&Cutting, http://www.esab.com 
18. * * * Sudarea metalelor şi aliajelorhttp://www_RegieLive_ro
19. * * * Soudage : définition, applications et généralités, OTUA au service de l’acier, http://www.otua.org

20. * * * HELVI tehnologii de sudare, documentare INTERPRIMA, în Revista de Unelte şi Echipamente, Anul V, noiembrie 2004