Procedee de sudare (4)

PROCEDEELE ŞI ECHIPAMENTELE TEHNOLOGICE DE SUDARE (4)

 

     Prof. univ. dr. ing. Gh. P. ZAFIU

Procedeul TIG/WIG 

 

Sudarea cu electrod nefuzibil în mediu de gaz inert (fig. 9), procedeulTIG/WIG, efectuată în regim manual sau de asemenea în regim semiautomat, este o altă variantă derivată din sudarea MMA.


                                                      Fig. 9

La acest procedeu arcul se crează între un electrod nefuzibil ( la generator) şi piesa care se sudează (+ la generator) sub un flux gazos, de uz general, format dintr-un singur gaz sau un amestec de gaze rareAmorsarea se face datorită gazului circulant care înconjoară o mare parte din electrod. Electrodul poate fi din Tungsten (Wolfram), pur sau aliat cu toriu (Th), cesiu (Cs) sau alte metale, de unde derivă şi siglele TIG (în engleză: Tungsten Inert Gas)respectiv WIG (în engleză: Wolfram Inert Gas). Acest electrod nu are un rol de material de adaos; ca atare, se uzează foarte lent în comparaţie cu un electrod învelit. Pentru menţinerea temperaturii electrodului în limite normale se poate aplica răcirea acestuia cu un lichid refrigerant. Metalul de adaos poate fi introdus manual (baghetă) sau automat (sârmă derulată). Alcătuirea generală a unui post de tip TIG/WIG (fig. 10, documentare Cemont) este constituită din următoarele componente: sursa de energie pentru sudare cu tensiune constantă (1), butelia cu gaz (2), regulatorul (3), cablul de legare la masă a piesei sudate (4), fasciculul cu cablul conductor de sudare (5), arzătorul (torţa) de sudare (6), conectorul la masă al piesei sudate (7), piesa sudată (8), metalul de adaos (9), aspiraţia fumului (10), masca (11), îmbrăcămintea de protecţie (12). 


                                       Fig.10

Prin procedeul TIG/WIG se realizează topirea celor două piese ce urmează a fi sudate. În unele cazuri, este necesară folosirea unui material de adaos pentru a realiza o îmbinare cu geometrie şi caracteristici mecanice mai bune (fig. 11, documentare Cemont).


                                               Fig. 11

Avantajul procedeului TIG/WIG este că poate fi folosit la majoritatea materialelor sudabile (oţelurile slab aliate cu Cr-Mo, oţelurile feritice şi martensitice, oţelurile inoxidabile, aluminiul, cuprul, nichelul şi aliajele acestora). Îanumite cazuri mai speciale se foloseşte la sudarea materialelor cu afinitate mare la gaze ca titanul, tantalul şi zirconiul. Pentru a suda astfel de materiale este necesar un spaţiu perfect etanş în care nu poate pătrunde aer (o atmosferă controlată de argon de exemplu).

Sudarea cu electrod nefuzibil în mediu de gaz inert se poate face în polaritate directă (cu polul  al generatorului legat la electrod) pentru majoritatea metalelor şi aliajelor (oţel, inox, cupru, titan, nichel etc.) sau în polaritate alternantă (într-un anumit interval de timp, electrodul este legat la polul + al generatorului), în cazul aliajelor uşoare din aluminiu sau din magneziu. Se menţionează că sudarea cu menţinerea continuă în polaritate directă (cu polul + al generatorului legat la electrod) distruge acest electrod făcându-l să se topească.

Consideraţiile referitoare la utilizarea gazelor de protecţie şi la dispozitivele de formare precizate în cazul procedeului MIG/MAG sunt valabile şi la procedeul TIG/WIG.

Acest procedeu se poate aplica pentru sudarea oţelurilor obişnuite, a oţelurilor inoxidabile şi a metalelor neferoase cu grosimi cuprinse între 0,3 mm şi 6 mm, fără măsuri speciale.


BIBLIOGRAFIE

1. Claude Michel, Principaux procédés de soudage par résistance, http://www.magazinemci.com
2. Drui M, Henni A, Heugel M, Martin C, Simon C. Les différents procédés manuels de soudage, leurs risques et leur prévention,http://www.ast67.org/PDF/soudage.pdf
3. Militaru Constantin Echipamente pentru sudare, în Revista de Unelte şi Echipamente, Anul Idecembrie 2000
4. Tondini Fabienne Principaux procédés de soudage. Description, démarche d’évaluation et de prévention des risques, http://www.ast67.org/PDF/soudage.pdf
5. Westgate Steve, Resistance seam Weldinghttp://www.twi.co.uk
6. * * * Procedee de sudurăhttp://www.protools.com.ro
7. * * * Aparate de sudură tip MIG-MAG-TIGhttp://www.metalotehnica.ro
8. * * * EN 50060 - Norma EUROPEANA pentru aparatele de sudare cu arc electric
9. * * * Le soudage manuel à l'arc avec électrodes enrobées. Fiche pratique de sécurité. Edition INRS ED 83. 1999, http://www.inrs.fr 
10. * * * Procédés de Soudage, http://igor.paoletti.free.fr/faq-home.htm
11. * * * Soudage S.A.E.E.CODIFOR – AFPI INTERNATIONALE, CDET_T_SOUDAGE 111_V1
12. * * * Utilajul şi tehnologia sudării manuale cu arc electric, Lucrare de laborator nr. 1, Tanaviosoft-2006, http://www.didactic.ro
13. * * * Utilajul şi tehnologia sudării cu flacără oxiacetilenică, Lucrare de laborator nr. 2, Tanaviosoft-2006, http://www.didactic.ro
14. * * * Utilajul şi tehnologia sudării automate cu arc electric sub flux, Lucrare de laborator nr. 3, Tanaviosoft-2006, http://www.didactic.ro
15. * * * Utilajul şi tehnologia sudării în mediu protector de gaz, Lucrare de laborator nr. 4, Tanaviosoft-2006, http://www.didactic.ro
16. * * * Utilajul şi tehnologia sudării electrice prin rezistenţă electrică, Lucrare de laborator nr. 5, Tanaviosoft-2006, http://www.didactic.ro
17. * * * Education Welding&Cutting, http://www.esab.com 
18. * * * Sudarea metalelor şi aliajelorhttp://www_RegieLive_ro
19. * * * Soudage : définition, applications et généralités, OTUA au service de l’acier, http://www.otua.org
20. * * * HELVI tehnologii de sudare, documentare INTERPRIMA, în Revista de Unelte şi Echipamente, Anul V, noiembrie 2004