Procedee de sudare (7)


PROCEDEELE ŞI ECHIPAMENTELE TEHNOLOGICE DE SUDARE (7)

 

     Prof. univ. dr. ing. Gh. P. ZAFIU                                


Tăierea cu plasmă

 

Tăierea cu plasmă se poate aplica asupra tuturor materialelor conductoare. Jetul plasmă este obţinut graţie unui arc electric creat între un electrod nefuzibil şi piesa de tăiat (fig. 19, documentare Cemont)


                                               Fig. 19

Îngustarea acestui arc, care traversează un tub calibrat (duză), îmbrăcat într-un jet de aer comprimat, produce o concentrare de energie la impactul pe piesă, şi provoacă topirea sa foarte localizată. Amorsajul arcului de tăiere se obţine cu ajutorul unui arc auxiliar de energie slabă.

Alcătuirea generală a unui post de tăiere cu plasmă (fig. 20, documentare Cemont) este constituită din următoarele componente: sursa de curent (1), compresorul (2), cablul de legare la masă a piesei sudate (3), fasciculul cu cablul conductor de sudare (4), arzătorul (5), conectorul la masă al piesei tăiate (6), piesa tăiată (7), aspiraţia fumului (8), masca (9), îmbrăcămintea de protecţie (10).


                                                      Fig. 20BIBLIOGRAFIE

1. Claude Michel, Principaux procédés de soudage par résistance, http://www.magazinemci.com
2. Drui M, Henni A, Heugel M, Martin C, Simon C. Les différents procédés manuels de soudage, leurs risques et leur prévention,http://www.ast67.org/PDF/soudage.pdf
3. Militaru Constantin Echipamente pentru sudare, în Revista de Unelte şi Echipamente, Anul Idecembrie 2000
4. Tondini Fabienne Principaux procédés de soudage. Description, démarche d’évaluation et de prévention des risques, http://www.ast67.org/PDF/soudage.pdf
5. Westgate Steve, Resistance seam Weldinghttp://www.twi.co.uk
6. * * * Procedee de sudurăhttp://www.protools.com.ro
7. * * * Aparate de sudură tip MIG-MAG-TIGhttp://www.metalotehnica.ro
8. * * * EN 50060 - Norma EUROPEANA pentru aparatele de sudare cu arc electric
9. * * * Le soudage manuel à l'arc avec électrodes enrobées. Fiche pratique de sécurité. Edition INRS ED 83. 1999, http://www.inrs.fr 
10. * * * Procédés de Soudage, http://igor.paoletti.free.fr/faq-home.htm
11. * * * Soudage S.A.E.E.CODIFOR – AFPI INTERNATIONALE, CDET_T_SOUDAGE 111_V1
12. * * * Utilajul şi tehnologia sudării manuale cu arc electric, Lucrare de laborator nr. 1, Tanaviosoft-2006, http://www.didactic.ro
13. * * * Utilajul şi tehnologia sudării cu flacără oxiacetilenică, Lucrare de laborator nr. 2, Tanaviosoft-2006, http://www.didactic.ro
14. * * * Utilajul şi tehnologia sudării automate cu arc electric sub flux, Lucrare de laborator nr. 3, Tanaviosoft-2006, http://www.didactic.ro
15. * * * Utilajul şi tehnologia sudării în mediu protector de gaz, Lucrare de laborator nr. 4, Tanaviosoft-2006, http://www.didactic.ro
16. * * * Utilajul şi tehnologia sudării electrice prin rezistenţă electrică, Lucrare de laborator nr. 5, Tanaviosoft-2006, http://www.didactic.ro
17. * * * Education Welding&Cutting, http://www.esab.com 
18. * * * Sudarea metalelor şi aliajelorhttp://www_RegieLive_ro
19. * * * Soudage : définition, applications et généralités, OTUA au service de l’acier, http://www.otua.org

20. * * * HELVI tehnologii de sudare, documentare INTERPRIMA, în Revista de Unelte şi Echipamente, Anul V, noiembrie 2004